Parkmanager

Nicolette Bakker

Mobiel

Telefoon

06 22 13 14 55

0182 62 27 44

Melden

 

Op deze pagina treft u de belangrijkste telefoonnummers en websites aan, waar u met uw vragen, klachten en meldingen terecht kunt.

 

Meldkaart voor ondernemers

Download de meldkaart waarop belangrijke (digitale) meldpunten en contactgegevens van verschillende instanties zijn vermeld. Noteer ook de gegevens van uw buren in de burenbellijst, zodat u uw collega-ondernemers in noodsituaties kunt bereiken!

 

Deze meldkaart wordt u aangeboden in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen:

Download: de meldkaart kunt u hier bekijken.

 

Brandweer, Politie en Ambulance

algemeen alarmnummer 112

 

Aangifte Politie

De politie adviseert ondernemers op het bedrijventerrein altijd aangifte te doen van incidenten zoals bedrijfsinbraken, auto-inbraken, vernielingen, berovingen, verdachte situaties etc.

Meten is weten! Hierop kan het actieplan Veilig Ondernemen worden afgestemd.

niet spoedeisende zaken: 0900 88 44

 

Wijkagenten Oostambacht

Voor vragen of (inbraak)preventieadvies kunt u persoonlijk contact opnemen met de wijkagenten van het bedrijvenpark.

telefoon: 0900 88 44

 

Brandweer

Vragen over zaken op het gebied van brandpreventie? Neem dan contact op met de afdeling risicobeheersing van de brandweer (Veiligheidsregio Haaglanden)

telefoon: 088 886 8000

 

Collectieve mobiele surveillance

Stichting Veilig Oostland verzorgt de collectieve mobiele surveillance via de NVD.

telefoon: 010 257 00 01

 

Meld misdaad anoniem

M. is de meldlijn waar u anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven.

telefoon: 0800 70 00

 

Aanmelden politieservice Burgernet

Ondernemers en medewerkers op Oostambacht kunnen zich aanmelden voor de politieservicedienst ‘burgernet’.

Via SMS-alert, telefonisch bericht of email ontvangt u een bericht als een incident (inbraak, vermiste persoon, e.d.) in de directe omgeving van Oostambacht heeft plaatsgevonden met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.

 

NL-Alert

 

Meldpunt openbaar gebied

Verkeerstechnische knelpunten, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, schade en/of (achterstallig)onderhoud van de openbare ruimte melden bij de gemeente via:

telefoon: 14 015

 

Gladheidbestrijding openbare wegen gemeente Pijnacker-Nootdorp

informatie strooibeleid en strooiroutes:

telefoon: 14 015

 

Hoogheemraadschap Delfland

Meldingen van wateroverlast, watertekort en waterverontreiniging in, op of aan watergangen 24 uur per dag bereikbaar via:

telefoon: 015 260 81 08

 

Mijnaansluiting.nl

Centraal Meldpunt Aansluitingen. Voor al uw aanvragen voor en vragen over:

elektra, gas, water, warmte, kabeldiensten en telecommunicatie.

 

Kamer van Koophandel Nederland, vestiging Den Haag

Voor informatie en vragen:

telefoon: 088 585 15 85

 

Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht (VBBO)

Voor vragen over de VBBO en het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het bestuur:

 

Parkmanagementbureau Ericis:

Voor vragen over parkmanagement, collectieve dienstenpakket, Keurmerk Veilig Ondernemen of verbeterpunten voor de openbare ruimte van het bedrijvenpark, neem contact op met parkmanager Saskia Kleewein bereikbaar via:

telefoon: 0182 622 744

 

Bewegwijzering:

Voor aanmelding, vragen of klachten over de bewegwijzering op het bedrijvenpark

kunt u contact opnemen met REVIS Verkeerstechniek:

telefoon: 0413 379 633

 

Locaties Automatische Externe Defibrillator (AED):

Een aantal ondernemers op Oostambacht beschikt over een AED en stelt de AED beschikbaar voor ondernemers op Oostambacht.

 

De panden zijn voorzien van een AED sticker.

Drukkerij van de Sande - Ambachtshof 1 - dhr. Hans van de Sande (015 310 92 94)

Canon Nederland - Gildeweg 3a - mw. L. Kerger (015 362 09 30)

Drabbe B.V. - Gildeweg 4 - dhr. André v. Oversteeg (070 387 76 06)

Autobedrijf H. Beukers - Gildeweg 6 - dhr. Hans Beukers (015 380 55 66)

Beurtvaartadres - Hofweg 33 - dhr. Ton Huybrechts (088 552 21 00)

Arctic Koel- en Vrieshuis - Kruisweg 2 - de directie (015 310 92 08)

Residentie Security Services - Kruisweg 10 - dhr. Claudio Houtman (015 310 66 66)

Business Print - Laan v Ambacht 17 – dhr. Edwin v. Lier (015 219 07 80)

 

Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Voor het bedrijvenpark Oostambacht is het certificaat voor het Keurmerk behaald! Meer informatie over het keurmerk en download van het KVO-certificaat: (volgt)

 

Voordelen met KVO-certificaat

Met het KVO-certificaat komen ondernemers op Oostambacht in aanmerking voor korting op verzekeringen. Informeer naar de mogelijkheden bij uw verzekeraar.

Voor ons bedrijvenpark is een raamovereenkomst afgesloten met Interpolis/Rabobank Zuid-Holland Midden.

 

Voor meer informatie over het KVO zie ook de websites: