Hervatten werkzaamheden Kruisweg

Van de Ambachtsbuurt b.v. ontvingen we een schrijven inzake hervatting van de werkzaamheden aan de Kruisweg. Deze tref je onderstaand.

Geachte heer, mevrouw,
In een schrijven dat u van ons heeft ontvangen, hebben wij u medegedeeld dat er werkzaamheden aan de Kruisweg worden verricht ten behoeve van project Het Gildehof.

In de aankomende fase gaat de aannemer een doorsteek maken op de Kruisweg. In deze fase zal de aannemer t.h.v. Kruisweg 6-8 het riool en diverse nutsvoorzieningen de oversteek maken naar hettrottoir langs de Kruisweg.

De werkzaamheden starten op 13 mei en duren t/m 24 mei. De aannemer streeft ernaar de Kruisweg zo snel mogelijk vrij te geven. Tijdens de werkzaamheden zal er een omleiding zijn over het bedrijventerrein Oostambacht. De Industrieweg zal tijdens de omleiding als 2 richtingsweg functioneren. Hierdoor kan via de Laan van Ambacht en De Poort de Kruisweg weer bereikt worden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, kunt u terecht bij Joost van Buijtene van

VanderHelm Projecten BV via J.vanbuijtene@vdhelm.nl of op telefoonnummer 06 229 501 53.

Met vriendelijke groet,

De Ambachtsbuurt B.V.

Vrachtwagenparkeren

Vanuit de gemeente is een actie opgezet in het kader van het parkeren van Vrachtwagens op ons terrein na 18.00 uur ’s avonds. Vrachtwagen parkeren is niet toegestaan conform de APV (algemene plaatselijke verordening). Ze leveren mogelijk gevaarlijke situaties op doordat zij het zicht ontnemen van de overige weggebruikers.

Op 18 april is de eerste controle geweest. Alle vrachtwagens die daar stonden geparkeerd  krijgen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een waarschuwingsbrief en bij een volgende controle zal er geverbaliseerd worden.

Hartelijke groet,

Bestuur Bedrijvenpark Oostambacht

Hans van de Sande, Leo Wortel, Frank Put, Claudio Houtman, Marcel Toet