Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht

Bestuursleden

Voorzitter

Hans van de Sande
Drukkerij van de Sande
015 – 310 92 94
w.vdsande@ziggo.nl

Penningmeester

Leo Wortel
Mooijman Accountants
015 – 310 85 41
info@mooijman-acc.nl

Algemeen bestuurslid

Marcel Toet
Car Dynamics
015 – 310 05 77
marcel@cardynamics.nl

Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht

Ondernemers en gebouweigenaren op Bedrijvenpark Oostambacht hebben zich verenigd in de Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht (VBBO) om zo de kwaliteit van het bedrijvenpark te behouden. De vereniging heeft tot doel Oostambacht op een duurzame wijze te (laten) beheren en de belangen van de leden te behartigen. Het bestuur van de vereniging is gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers. De VBBO is opgericht op 4 juni 2003.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten vind je hier.

Verslagen ALV