Nieuwsbrief juli 2019

Beste ondernemer,

Schouw, 16 september 2019

Op maandag 16 september 2019 vindt de jaarlijkse schouw over het bedrijvenpark Oostambacht plaats. Tijdens deze schouw worden door de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen verbeterpunten in het kader van een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein geïnventariseerd. Ook wordt in beeld gebracht welke verbeteringen geconstateerd zijn sinds de schouw van vorig jaar.

Heb je aandachtspunten gesignaleerd? Of wil je deelnemen aan deze

schouw? Geef het door aan Nicolette Bakker. Zij is bereikbaar via

06-22131455 of nicolette@ericis.nl.

Programma:

16.00 uur      Start schouw

17.30 uur      Verwacht einde

Startlocatie:

Vanaf Drukkerij Van de Sande, Ambachtshof 1, Nootdorp

Vervoermiddel:

Auto

Algemene ledenvergadering, 16 september 2019

Aansluitend aan de schouw vindt de algemene ledenvergadering plaats. Deze start om 18.00 uur. Verwacht einde is 20.30 uur. Locatie is Barbecue-specialist De Visser, Laan van Ambacht 20, 2631 RJ Nootdorp. Meld je nu aan!!

Agenda

1)  Opening, agendavaststelling en mededelingen

2)  Ingekomen stukken

3)  Bestuurszaken

4)  Juridische en financiële zaken

5)  Algemene zaken

6)  Collectief dienstenpakket

7)  Communicatie

8)  Verslag vorige algemene ledenvergadering

9)  Rondvraag en sluiting

10)Barbecue

De stukken volgen nog.

Aanmelden

Wil je deze ledenvergadering bijwonen, meld je dan aan via nicolette@ericis.nl.

Website

Er wordt momenteel een nieuwe website voor de vereniging ontwikkeld door RV Webdiensten, gevestigd op Oostambacht. Op de website komt een lijst met de namen van de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemingen. Wil je dat je bedrijfsnaam een link naar je website krijgt, laat dat dan weten aan de parkmanager, bereikbaar via nicolette@ericis.nl.

BHV-/AED-trainingen

Aanmelden voor een BHV-(herhalings)cursus, AED-training, een andere cursus of voor advies kan bij:
Bravo Preventie
Wim Paalvast
Laan van Ambacht 2N
2632 RJ Nootdorp
bravopreventie@gmail.com
070 444 41 68
06 51 30 57 44
www.bravo-preventie.nl

Cursus data 2019

BHV-herhaling:

 • 23 september
 • 29 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Maximale inschrijving is 12 personen per cursusdag.

BHV-opleiding:

Brand

 • 12 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 2 december

Levensreddend handelen-opleiding

 • 25 september
 • 9 oktober
 • 11 november
 • 16 december

Maximale inschrijving is 12 personen per cursusdag.

AED-training:
Op aanvraag

Inbrekers gaan niet met vakantie

Het is weer vakantietijd. Maar let op, want inbrekers gaan niet met vakantie. Als jij lekker weg bent, is het voor hen juist een toptijd. Neem dus voorzorgsmaatregelen.

Elke 3 minuten vindt er in Nederland een poging tot inbraak plaats. Niet alleen woningen, maar ook bedrijfspanden vormen een geliefd doelwit. Bijna 40% van de ondernemers krijgt wel eens met een inbraak te maken. De schade hiervan kan hoog oplopen.

Ondernemers vinden het verlies van belangrijke bedrijfsdocumenten vaak nog vervelender dan de noodzaak om de gestolen goederen te vervangen. Ook brengt een inbraak veelal (zware) emotionele gevolgen met zich mee. Reden genoeg om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat kan al met een aantal eenvoudige maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

Via https://veiligondernemenbeginthier.nl/inbraakpreventie zie je allerlei handige maatre-gelen die u kunt nemen.

Wij wensen je een hele fijne vakantie!

Hartelijke groet,

Bestuur Bedrijvenpark Oostambacht

Hans van de Sande, Leo Wortel, Frank Put, Claudio Houtman, Marcel Toet